Anebyorten

Johan Henning

Ordförande, Ledamot 070-7603627

Emma Svensson

Sekreterare, Ledamot 070-2347472

Rickard Klahr

Kassör, Ledamot 070-3688872

Johan Söderlund

Ledamot 073-0623346

Stefan Bülow

Ledamot 070-2983069

Wåge Lägermo

Jakt- och viltansvarig 070-3370122

Per Svärd

Jakt- och viltansvarig 0381-70153

Valberedning

Gunborg Svensson

Valberedning, sammankall. 0380-82027

Göran Zakrisson

Valberedning, ledamot 0706-894238

Anette Lägervik

Valberedning, ledamot 0381-70128

Hans Svärd

Valberedning, ledamot 070-5451544