Västboås

Åke Larsson

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0703-170026

Anders Eriksson

Vice ordförande, Ledamot 073-5294134

Peter Johansson

Sekreterare, Ledamot 070-8457269

Stefan Roman

Kassör, Ledamot 070-9522582

Andreas Larsson

Ledamot 070-5592883

Rickard Andersson

Ledamot

Jesper Karlsson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 070-2746811

Helén Karlsson

Ledamot, Konsumentansvarig

Niclas Ivansson

Ledamot

Lennart Bodin

Skogsansvarig

Valberedning

Lars-Erik Johansson

Valberedning, sammankall. 070-6430243

Anki Larsson

Valberedning, ledamot

Arne Svensson

Valberedning, ledamot 0702-723861