Västboås

Åke Larsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0703-170026

Anders Eriksson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-5294134

Peter Johansson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-8457269

Stefan Roman

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-9522582

Andreas Larsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-5592883

Helén Karlsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig 0370-84151

Lars Karlsson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-6711758

Niclas Ivansson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0370-84025

Rickard Andersson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0371-60009

Jesper Karlsson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-2746811

Hans Bolmvall

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 076-7108588

Håkan Josefsson

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0371-70112

Lennart Bodin

Skogsansvarig 0371-70084

Valberedning

Arne Svensson

Valberedning, sammankall. 0702-723861

Anki Larsson

Valberedning, ledamot 0371-73132

Lars Albertsson

Valberedning, ledamot 0370-86026