Gislavedsorten

Fredrik Josefsson

Ordförande, Ledamot 070-5624813

Emil Claesson

Vice ordförande, Ledamot

Bo Adolfsson

Sekreterare, Ledamot 070-5498061

Ragnhild Schultz

Kassör, Ledamot 070-2894433

Maria Bondéus

Ledamot 070-6870450

Mikael Gunnarsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706-280065

Valberedning

Torbjörn Gustafsson

Valberedning, sammankall. 0370-335743

Wåge Johansson

Valberedning, ledamot 070-6744438

Mari Claesson

Valberedning, ledamot 072-5243227