Bosebo-Våthult

Tomas Blomqvist

Ordförande, Ledamot 070-6892014

Lennart Persson

Vice ordförande, Ledamot 076-1057361

Maria Hänninen

Sekreterare, Ledamot 070-3499023

Hans Birgersson

Kassör, Ledamot 070-5753766

Ros-Marie Fritz

Ledamot 070-6964084

Lars-Åke Lindqvist

Ledamot 0371-91046

Lennart Carlsson

Jakt- och viltansvarig 070-5292044

Valberedning

Anders Törnqvist

Valberedning, sammankall. 070-6641314

Håkan Fritz

Valberedning, ledamot 070-2601201

Sven-Arne Lindqvist

Valberedning, ledamot 070-6921040

Anders Eliasson

Valberedning, ledamot 070-6891057