Reftele

Karl-Johan Lindqvist

Ordförande, Ledamot 070-3284633

Christoffer Josefsson

Vice ordförande, Ledamot

Göran Johansson

Sekreterare, Ledamot 0702-120416

Lisa Gustavsson

Kassör, Ledamot 073-6723558

Johan Larsson

Ledamot 0702-200937

Joakim Magnusson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 076-0238308

Peter Johansson

Ledamot, Skogsansvarig 070-6505542

Björn Martinsson

Skogsansvarig 0709-711965

Jan Klang

Skogsansvarig 070-3927716

Nils-Gunnar Pettersson

Jakt- och viltansvarig 0371-20856

Valberedning

Per Gunnarsson

Valberedning, sammankall. 070-6877168

Yvonne Magnusson

Valberedning, ledamot 070-5740134

Hans Svensson

Valberedning, ledamot 073-1803273