Anderstorp

Magnus Töreland

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-6012667

Joakim Andersson

Vice ordförande, Ledamot 0706647624

Evy Eriksson

Kassör, Ledamot 0371-17272

Andreas Almborg

Ledamot 070-6265701

Valberedning

Kennet Töreland

Valberedning, sammankall. 0371-18688

Kent Johansson

Valberedning, ledamot 0702-669301

Bengt Josefsson

Valberedning, ledamot 070-3318205