Ölmstad

Sven Lindqvist

Ordförande, Ledamot 070-2442954

Jenny Elf

Sekreterare, Ledamot 0704939906

Pär Stamborg

Kassör, Ledamot 070-3078248

Niclas Björnlinger

Ledamot 0708-338645

Hans Jaldemark

Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6040764

Valberedning

Fredrik Kåresved

Valberedning, sammankall. 070-6596368

Mats Johansson

Valberedning, ledamot 036-53411

Arvid Conradsson

Valberedning, ledamot 070-6244122