Ölmstad

Sven Lindqvist

Ordförande, Ledamot 0702442954

Jenny Elf

Sekreterare, Ledamot 0704939906

Pär Stamborg

Kassör, Ledamot 0703078248

Niclas Björnlinger

Ledamot 0708338645

Anders Råsberg

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0709468119

Valberedning

Fredrik Kåresved

Valberedning, sammankall. 0706596368

Mats Johansson

Valberedning, ledamot 036-53411

Arvid Conradsson

Valberedning, ledamot 0706244122