Gustav-Adolf

Kjell Svensson

Ordförande, Ledamot 070-4422485

Dan Waldemarsson

Sekreterare, Ledamot, Energiansvarig, Medlemsansvarig 0708-450605

Kenneth Kennesjö

Kassör, Ledamot, Skogsansvarig 073-9464645

Majvi Karlsson

Ledamot 0705-445031

Emil Pettersson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 073-5211650

Hasse Forsgård

Jakt- och viltansvarig 0702-313223

Göran Lundqvist

Flyghavreansvarig 0708-450618

Valberedning

Göran Lundqvist

Valberedning, sammankall. 0708-450618

Nils Forsgård

Valberedning, ledamot 070-6077416

Mats Kindbom

Valberedning, ledamot 076-8240137