Skärstad

Martin Hultman

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0703747098

Henrik Mattsson

Vice ordförande, Ledamot, Skogsansvarig 0705719745

Lars-Magnus Nilsson

Sekreterare, Ledamot 0707315884

Peter Levinsson

Kassör, Ledamot 0707767151

Oskar Magnusson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0702862431

Valberedning

Magnus Hessel

Valberedning, sammankall. 0768538996

Peter Solsjö

Valberedning, ledamot 0704452169