Skärstad

Martin Hultman

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0703-747098

Henrik Mattsson

Vice ordförande, Ledamot, Skogsansvarig 0705-719745

Lars-Magnus Nilsson

Sekreterare, Ledamot 070-7315884

Peter Levinsson

Kassör, Ledamot 0707-767151

Oskar Magnusson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0702-862431

Valberedning

Magnus Hessel

Valberedning, sammankall. 036-52333

Peter Solsjö

Valberedning, ledamot 070-4452169