Svarttorp

Robert Karlsson

Ordförande, Ledamot 070-9229251

Victor Båge

Vice ordförande, Ledamot 070-2170956

Katarina Stenqvist

Sekreterare, Ledamot 070-1460240

Andreas Adolfsson

Kassör, Ledamot 0704302795

Andreas Tedefält

Ledamot 070-9144147

Mattias Fornander

Ledamot 070-8989945

Anders Karlsson

Ledamot 070-7267690

Anders Svensson

Skogsansvarig 0704-775484

August Båge

Jakt- och viltansvarig 0768359008

Valberedning

Anders Svensson

Valberedning, sammankall. 0704-775484

Tobias Enell

Valberedning, ledamot 036-81039

Jonas Johansson

Valberedning, ledamot