Svarttorp

Robert Karlsson

Ordförande, Ledamot 070-9229251

Victor Båge

Vice ordförande, Ledamot 070-2170956

Katarina Stenqvist

Sekreterare, Ledamot 070-1460240

Andreas Adolfsson

Kassör, Ledamot 0704302795

Andreas Tedefält

Ledamot 070-9144147

Mattias Fornander

Ledamot 070-8989945

Anders Svensson

Skogsansvarig 0704-775484

August Båge

Jakt- och viltansvarig 0768359008

Valberedning

Klas Mowitz

Valberedning, sammankall. 070-3170649

Jonas Johansson

Valberedning, ledamot

Anders Svensson

Valberedning, ledamot 0704-775484