Svarttorp

Robert Karlsson

Ordförande, Ledamot 0709229251

Victor Båge

Vice ordförande, Ledamot 0702170956

Katarina Stenqvist

Sekreterare, Ledamot 0701460240

Andreas Adolfsson

Kassör, Ledamot 0704302795

Andreas Tedefält

Ledamot 0709144147

Mattias Fornander

Ledamot 0708989945

Anders Karlsson

Ledamot 0707267690

Anders Svensson

Skogsansvarig 0704775484

August Båge

Jakt- och viltansvarig 0768359008

Valberedning

Jonas Johansson

Valberedning, sammankall.

David Larsson

Valberedning, ledamot 036-81097

Tobias Enell

Valberedning, ledamot 036-81039