Lekeryd-Järsnäs

Nicklas Hellerstedt

Ordförande, Kassör, Ledamot 070-6218321

Magnus Klint

Ledamot 070-6815990

Stefan Edberg

Ledamot

Bengt Johansson

Skogsansvarig 070-8541588

Per Gunnarsson

Skogsansvarig 070-6069649

Per-Ingemar Hagbardsson

Jakt- och viltansvarig 070-8944637

Valberedning

Frans Klint

Valberedning, sammankall. 070-2464557

Johan Löfgren

Valberedning, ledamot 0707-983652

Per-Ingemar Hagbardsson

Valberedning, ledamot 070-8944637