Lekeryd-Järsnäs

Johan Löfgren

Ordförande, Ledamot 0705400535

Per Gunnarsson

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 0706069649

Nicklas Hellerstedt

Kassör, Ledamot 0706218321

Magnus Klint

Ledamot 0706815990

Bengt Johansson

Skogsansvarig 0708541588

Per-Ingemar Hagbardsson

Jakt- och viltansvarig 0708944637

Valberedning

Bengt Johansson

Valberedning, sammankall. 0708541588

Mats Fransson

Valberedning, ledamot 0708452773

Niklas Dahl

Valberedning, ledamot 0706697029