Lekeryd-Järsnäs

Johan Löfgren

Ordförande, Ledamot 0707-983652

Per Gunnarsson

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 070-6069649

Nicklas Hellerstedt

Kassör, Ledamot 070-6218321

Magnus Klint

Ledamot 070-6815990

Bengt Johansson

Skogsansvarig 070-8541588

Per-Ingemar Hagbardsson

Jakt- och viltansvarig 070-8944637

Valberedning

Per-Ingemar Hagbardsson

Valberedning, sammankall. 070-8944637

Mats Fransson

Valberedning, ledamot 070-8452773

Bengt Johansson

Valberedning, ledamot 070-8541588