Gränna

Anders Wadsten

Ordförande, Ledamot 0706-700938

Lars-Anders Larsson

Vice ordförande, Ledamot 0706-901665

Christian Johansson

Sekreterare, Ledamot 070-2754209

Sara Fransson

Kassör, Ledamot 0708831998

Staffan Linnér

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 073 060 32 25

Valberedning

Kent Eskehed

Valberedning, sammankall. 0707-821096

Mats Andersson

Valberedning, ledamot 0390-41173