Södra Vätterbygden

Gunnar Gärshag

Ordförande, Ledamot 070-6990027

Conny Johansson

Vice ordförande, Ledamot 070-5436226

Kurt-Åke Karlsson

Sekreterare, Ledamot 070-9549518

Linda Nilsson

Kassör, Ledamot 073-216 58 88

Fredrik Ågren

Ledamot, Skogsansvarig 073-5994147

Göran Locking

Ledamot 070-8822355

Sven-Anders Fogelberg

Ledamot 070-7992027

Jan Karlsson

Jakt- och viltansvarig 070-6795738

Valberedning

Sture Filipsson

Valberedning, sammankall. 070-550 55 49

Anita Johansson

Valberedning, ledamot 070-6311360

Jonas Gunnarsson

Valberedning, ledamot 036-61134

Bengt-Åke Hjalmarsson

Valberedning, ledamot 070-2980720

Mats Larsson

Valberedning, ledamot 036-73280