Södra Vätterbygden

Gunnar Gärshag

Ordförande, Ledamot 070-6990027

Caroline Jonegård

Vice ordförande, Ledamot

Kurt-Åke Karlsson

Sekreterare, Ledamot 070-9549518

Linda Nilsson

Kassör, Ledamot 073-216 58 88

Fredrik Ågren

Ledamot, Skogsansvarig 073-5994147

Magnus Lundgren

Ledamot

Ronny Klang

Jakt- och viltansvarig 0704-410830

Erik Larsson

Jakt- och viltansvarig 070-9995400

Valberedning

Anita Johansson

Valberedning, sammankall. 070-6662876

Sture Filipsson

Valberedning, ledamot 070-550 55 49

Mats Larsson

Valberedning, ledamot 036-73280