Tabergs Bergslag

Conny Johansson

Ordförande, Ledamot 070-5436226

Göran Locking

Vice ordförande, Ledamot 070-8822355

Arne Andersson

Sekreterare, Ledamot 070-2908154

Rune Svensson

Kassör, Ledamot 070-7263063

Dennis Jörgensen

Ledamot 0705-371682

Jan Rommedahl

Ledamot 070-3117090

Ingemar Lind

Ledamot 0706-266502

Jan Karlsson

Jakt- och viltansvarig 070-6795738

Valberedning

Bengt-Åke Hjalmarsson

Valberedning, sammankall. 070-2980720

Börje Blomqvist

Valberedning, ledamot 070-5683613

Jonas Gunnarsson

Valberedning, ledamot 036-61134