Tenhultsorten

Börje Svensson

Ordförande, Ledamot 070-5891410

Claes Ljungqvist

Vice ordförande, Ledamot 072-2100300

Karin Lindström

Sekreterare, Ledamot 076-1006736

Robert Klasson

Kassör, Ledamot 070-2863338

Katarina Carlsson

Ledamot 070-6273149

Sven Evenholm

Skogsansvarig

Göran Grimmark

Skogsansvarig 070-9508886

Johan Ljungqvist

Jakt- och viltansvarig

Jon Sandberg

Jakt- och viltansvarig

Göran Karlsson

Jakt- och viltansvarig 070-8420326

Valberedning

Bengt Karlsson

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 0709-737022

Håkan Rogö

Valberedning, ledamot 0705-393071