Ödestugu

Jakob Elg

Ordförande, Ledamot 073-2030801

Albert Andersson

Vice ordförande, Ledamot 070-4430886

Lisbeth Rostedt

Sekreterare, Ledamot 070-5781477

Mats Axelsson

Kassör, Ledamot 0708-494276

Margareta Andersson

Ledamot 073-9832624

Samuel Eskilsson

Ledamot, Skogsansvarig 072-7016655

Ingemar Gunnarsson

Ledamot 070-6065792

Leif Landin

Jakt- och viltansvarig 070-8103142

Valberedning

Sten-Åke Pettersson

Valberedning, sammankall. 0705-719137

Kenneth Rostedt

Valberedning, ledamot 070-6013657

Eric Eskilsson

Valberedning, ledamot 0708-940955