Bottnaryd

Niklas Persson

Ordförande, Ledamot, Skogsansvarig 0730-703593

Claes Pohlhall

Vice ordförande, Ledamot, Skogsansvarig 070-4175273

Johan Edström

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 070-5208141

Peter Oskarsson

Kassör, Ledamot 070-5118177

Håkan Svahn

Ledamot, Skogsansvarig 070-6801590

Eva Palmér

Ledamot 036-20174

David Fransson

Ledamot 0735055204

Ove Lindelöf

Skogsansvarig 070-5520797

Ingemar Levinsson

Jakt- och viltansvarig 070-2819762

Valberedning

Joakim Carlsson

Valberedning, sammankall. 036-23122

Liselott Lindelöf

Valberedning, ledamot

Torbjörn Eklund

Valberedning, ledamot 070-6699237