Bottnaryd

Niklas Persson

Ordförande, Ledamot, Skogsansvarig 0730-703593

Claes Pohlhall

Vice ordförande, Ledamot, Skogsansvarig 070-4175273

Johan Edström

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 070-5208141

Peter Oskarsson

Kassör, Ledamot 070-5118177

Håkan Svahn

Ledamot, Skogsansvarig 070-6801590

Eva Palmér

Ledamot

David Fransson

Ledamot 070-8511949

Ove Lindelöf

Skogsansvarig 070-5520797

Ingemar Levinsson

Jakt- och viltansvarig 070-2819762

Valberedning

Liselott Lindelöf

Valberedning, sammankall.

Torbjörn Eklund

Valberedning, ledamot 070-6699237

Joakim Carlsson

Valberedning, ledamot