Mullsjö

Henrik Bragde

Ordförande, Ledamot 070-911 27 18

Martin Junvik

Sekreterare, Ledamot 076-7676857

Karin Nalbin

Kassör, Ledamot 073-9692908

Valberedning

Gunnar Hartelius

Valberedning, sammankall. 073-1821147

Sven Nalbin

Valberedning, ledamot