Svenarum

Thomas Mörhed

Ordförande, Ledamot 070-5749766

Karin Elg

Vice ordförande, Ledamot 076-1127931

Jan Andersson

Sekreterare, Ledamot 076-3197219

Stefan Stork

Kassör, Ledamot, Skogsansvarig 0709137043

Erik Johansson

Ledamot 073-9293705

Roger Andersson

Jakt- och viltansvarig 070-6920658

Valberedning

Roger Andersson

Valberedning, sammankall. 070-6920658

Jan-Olof Elg

Valberedning, ledamot

Karl-Göran Elg

Valberedning, ledamot 070-6610222