Svenarum

Gunnar Nordquist

Ordförande, Ledamot 0708-720197

Erik Johansson

Vice ordförande, Ledamot 073-9293705

Stefan Stork

Kassör, Ledamot, Skogsansvarig 0709137043

Anders Rosenqvist

Ledamot 070-6060206

Roger Andersson

Jakt- och viltansvarig 070-6920658

Valberedning

Karl-Göran Elg

Valberedning, sammankall. 070-6610222

Jan-Olof Elg

Valberedning, ledamot 0393-20008