Höreda-Mellby

Rickard Johansson

Ordförande, Ledamot 073-7053902

Tobias Gustafsson

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-6324132

Magnus Rydén

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 070-3060740

Johan Gustavsson

Kassör, Ledamot 070-2452286

Alexander Titusson

Ledamot 072-3240158

Johan Eriksson

Ledamot 0730-308198

Valberedning

Jan Mosskull

Valberedning, sammankall. 070-5591069

Lage Johansson

Valberedning, ledamot 070-6409522

Olof Sjöberg

Valberedning, ledamot 070-3061111