Höreda-Mellby

Rickard Johansson

Ordförande, Ledamot 073-7053902

Tobias Gustafsson

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-6324132

Magnus Rydén

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 070-3060740

Johan Gustavsson

Kassör, Ledamot 070-2452286

Alexander Titusson

Ledamot 072-3240158

Johan Eriksson

Ledamot 0730-308198

Jimmy Gustafsson

Ledamot 073-8387712

Valberedning

Lennart Gustafsson

Valberedning, sammankall. 0706-994769

Olof Sjöberg

Valberedning, ledamot 070-3061111

Jan Mosskull

Valberedning, ledamot 070-5591069