Norra Solberga-Flisby

Lars Sand

Ordförande, Ledamot 070-6039471

Lars-Erik Ivarsson

Vice ordförande, Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-5732964

Mari Gustafsson

Sekreterare, Ledamot 070-2372333

Mats Svensson

Kassör, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-6415384

Gunilla Gustafsson

Ledamot 070-5216648

Erik Öster

Skogsansvarig

Per Johansson

Skogsansvarig 070-5618589

Rolf Rofors

Jakt- och viltansvarig 0702-205243

Rune Gustafsson

Jakt- och viltansvarig 070-6696840

Valberedning

Sven Gustafsson

Valberedning, sammankall. 070-3567457

Kenneth Andersson

Valberedning, ledamot 0708-631288

Jörgen Tollin

Valberedning, ledamot 0705-872816

Karin Andersson

Valberedning, ledamot 070-6657248