Norra Solberga-Flisby

Lars Sand

Ordförande, Ledamot 0706039471

Lars-Erik Ivarsson

Vice ordförande, Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0705732964

Mari Gustafsson

Sekreterare, Ledamot 0702372333

Mats Svensson

Kassör, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706415384

Gunilla Gustafsson

Ledamot 0705216648

Erik Öster

Skogsansvarig 0381-71056

Per Johansson

Skogsansvarig 0705618589

Rolf Rofors

Jakt- och viltansvarig 0702205243

Rune Gustafsson

Jakt- och viltansvarig 0706696840

Valberedning

Per Andersson

Valberedning, sammankall. 0706280870

Jörgen Tollin

Valberedning, ledamot 0705872816

Karin Andersson

Valberedning, ledamot 0706657248