Barkeryd-Nässjö

Stefan Karlsson

Ordförande, Ledamot 070-5519217

Linda Andersson

Vice ordförande, Ledamot 0761142660

Eva Ek

Sekreterare, Ledamot 0380-24061

Anders Wirfelt

Kassör, Ledamot 0725322043

Lars Andersson

Ledamot 070-5354684

Håkan Karlsson

Ledamot 0380-19909

Andreas Svensson

Ledamot 076-8257421

Lars Andersson

Jakt- och viltansvarig

Valberedning

Kjell Karlsson

Valberedning, sammankall. 0380-15563

Gerd Vilhelmsson

Valberedning, ledamot 071-3723822

Johan Carlsson

Valberedning, ledamot 0705-558551