Eksjö

Marcus Henrysson

Ordförande, Ledamot 070-5920287

Karl Ugarph

Vice ordförande, Ledamot 073-2558191

Daniel Svensson

Sekreterare, Ledamot 070-3756132

Susanne Lingmert

Kassör, Ledamot

Krister Johansson

Ledamot 070-3752762

Tomas Johansson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-2889712

Olof Jardén

Ledamot

Enok Viktorsson

Barn- och ungdomsansvarig 070-6015320

Valberedning

Tommy Andersson

Valberedning, sammankall. 070-3210418

Sven-Inge Ågren

Valberedning, ledamot 070-6054320

Conny Karlsson

Valberedning, ledamot 073-0437550