Hånger-Dannäs

Per Karlander

Ordförande, Ledamot 0705100781

Johan Nordin

Vice ordförande, Ledamot 070-5700265

Kristina Svensson

Sekreterare, Ledamot 0706384595

Bernt Larsson

Kassör, Ledamot 070-5202091

Per Petersson

Ledamot 070-6831271

Jonathan Uvebrant

Ledamot 076-8359323

Kurt Nordin

Jakt- och viltansvarig 070-5923916

Valberedning

Kurt Nordin

Valberedning, sammankall. 070-5923916

Mats Svensson

Valberedning, ledamot 070-6384593

Klas Uvebrant

Valberedning, ledamot 0730-280838