Voxtorp

Göran Pettersson

Ordförande, Ledamot 070-8500948

Christer Ljungqvist

Sekreterare, Ledamot 070-6906831

Fredrik Svensson

Kassör, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0702412091

Lennart Johansson

Ledamot 070-5345012

Lars Pettersson

Ledamot 070-8500947

Pär-Ola Sunesson

Ledamot 070-5555049

Göran Svensson

Ledamot 070-8900475

Lars-Eric Johansson

Ledamot 076-8838866

Valberedning

Börje Danielsson

Valberedning, sammankall. 070-2835231

Torbjörn Egerhag

Valberedning, ledamot 070-5364226