Rydaholm

Torbjörn Karlsson

Ordförande, Ledamot 0702653935

Alfred Kulling

Vice ordförande, Ledamot 0370-654323

Kristin Tuvesson

Sekreterare, Ledamot

Bo Falkevi

Kassör, Ledamot 0793477468

Heléne Lantz

Jakt- och viltansvarig 0702814044

Valberedning

Per-Olof Andersson

Valberedning, sammankall. 0705412288

Heléne Lantz

Valberedning, ledamot 0702814044

Ulrika Andersson

Valberedning, ledamot 0706596525

Lars Martinsson

Valberedning, ledamot 0706662051