Kråkshult

Per Evertsson

Ordförande, Sekreterare, Ledamot 0703-958740

Björn Olofsgård

Vice ordförande, Ledamot

Sune Lind

Kassör, Ledamot 076-8016768

Hans-Olov Karlsson

Ledamot 070-3202514

Oscar Karlsson

Ledamot

Victor Karlsson

Jakt- och viltansvarig

Valberedning

Gösta Karlsson

Valberedning, sammankall. 070-5479985

Wåge Olofsson

Valberedning, ledamot 070-3950468

Bo Karlsson

Valberedning, ledamot