Kråkshult

Per Evertsson

Ordförande, Sekreterare, Ledamot 0703-958740

Björn Olofsgård

Vice ordförande, Ledamot 0496-60038

Sune Lind

Kassör, Ledamot 076-8016768

Hans-Olov Karlsson

Ledamot 070-3202514

Oscar Karlsson

Ledamot 0730458546

Victor Karlsson

Jakt- och viltansvarig

Valberedning

Wåge Olofsson

Valberedning, sammankall. 070-3950468

Gösta Karlsson

Valberedning, ledamot 070-5479985