Kråkshult

Per Evertsson

Ordförande, Sekreterare, Ledamot 0703958740

Björn Olofsgård

Vice ordförande, Ledamot 0496-60038

Sune Lind

Kassör, Ledamot 0768016768

Hans-Olov Karlsson

Ledamot 0703202514

Oscar Karlsson

Ledamot 0730458546

Victor Karlsson

Jakt- och viltansvarig

Valberedning

Gösta Karlsson

Valberedning, sammankall. 0705479985

Wåge Olofsson

Valberedning, ledamot 0703950468