Värnamo-Tånnö

Björn Carlsson

Ordförande, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 070-3259021

Joacim Wrethstig

Vice ordförande, Ledamot 070-6013249

Pia Klasson

Sekreterare, Ledamot 0370-23218

Fredrik Simonsson

Kassör, Ledamot 070-5683582

Magnus Johansson

Ledamot 0370-49490

Bo Johansson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 073-3205556

Bengt Gustafsson

Skogsansvarig 070-6223026

Niklas Lindevärn

Jakt- och viltansvarig 070-5593264

Valberedning

Christian Schéle

Valberedning, sammankall. 070-3293091

Åke Karlsson

Valberedning, ledamot 0705303649

Bertil Fridell

Valberedning, ledamot 070-3542674

Kjell Aldén

Valberedning, ledamot 070-3069675