Värnamo-Tånnö

Björn Carlsson

Ordförande, Sekreterare, Ledamot 0703259021

Joacim Wrethstig

Vice ordförande, Ledamot 0706013249

Fredrik Simonsson

Kassör, Ledamot 0705683582

Bo Johansson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0733205556

Niklas Lindevärn

Jakt- och viltansvarig 0705593264

Valberedning

Christian Schéle

Valberedning, sammankall. 0703293091

Åke Karlsson

Valberedning, ledamot 0705303649

Bertil Fridell

Valberedning, ledamot 0703542674

Kjell Aldén

Valberedning, ledamot 0703069675