Bringetofta

Göran Floengård

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-5899946

Lennart Karlsson

Vice ordförande, Ledamot 0708-379689

Ylva Karlsson

Sekreterare, Ledamot 0760-181954

Lars-Ivan Fransson

Kassör, Ledamot 070-2022886

Jan-Ove Fransson

Ledamot 073-5194443

Sten-Olof Bergström

Ledamot 0382-53067

Valberedning

Mats Floengård

Valberedning, sammankall. 070-8213758

Kurt Jörgensen

Valberedning, ledamot 070-6481664