Vrigstad-Hylletofta

David Brogård

Ordförande, Ledamot 070-6856200

Anna Brogård

Vice ordförande, Ledamot 076-8588700

Maria Zeed

Sekreterare, Ledamot 070-6482089

Jörgen Backgård

Kassör, Ledamot 070-8124707

Gösta Ahlstrand

Ledamot

Stig Petersson

Ledamot 070-5259744

Mikael Ahlstrand

Ledamot 073-5203810

Johan Brogård

Ledamot 070-4327285

Valberedning

Christer Strömblad

Valberedning, sammankall. 070-3170036

Erik Mallander

Valberedning, ledamot

Stig Landström

Valberedning, ledamot