Vrigstad-Hylletofta

David Brogård

Ordförande, Ledamot 0706856200

Maria Zeed

Sekreterare, Ledamot 0706482089

Jörgen Backgård

Kassör, Ledamot 0708124707

Gösta Ahlstrand

Ledamot 0728975129

Stig Petersson

Ledamot 0705259744

Mikael Ahlstrand

Ledamot 0735203810

Anna Brogård

Ledamot 0768588700

Johan Orth

Jakt- och viltansvarig 0709182541

Isak Klemhs

Jakt- och viltansvarig 0768078020

Valberedning

Christer Strömblad

Valberedning, sammankall. 0703170036

Stig Landström

Valberedning, ledamot 0382-70053

Erik Mallander

Valberedning, ledamot 0382-30182