Hjälmseryd

Oskar Hult

Ordförande, Ledamot 073-8193235

Kennert Jonasson

Vice ordförande, Ledamot 070-6313530

Christer Karlsson

Sekreterare, Ledamot 0706900881

Gustav Karlsson

Kassör, Ledamot

Maria Sporre

Ledamot, Skogsansvarig 070-8250588

Johannes Axelsson

Ledamot 0738301867

Bo Johansson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-6560600

Valberedning

Erik Hult

Valberedning, sammankall. 070-9112686

Lars-Göran Karlsson

Valberedning, ledamot 070-3264063