Sävsjöorten

Karl-Gustav Bengtsson

Ordförande, Ledamot

John Sjögren

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 076-7766367

Jonas Rostedt

Kassör, Ledamot 0761-281239

Göran Gustafsson

Ledamot

Jenny Andersson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 073-3305742

Valberedning

Sören Klasson

Valberedning, sammankall. 073-3622851

Sören Magnusson

Valberedning, ledamot 0708-937462

Magnus Andersson

Valberedning, ledamot 070-2071659