Södra Njudung

Per-Ola Arvidsson

Ordförande, Skogsansvarig 070-5126035

Johan Hedberg

Vice ordförande, Ledamot 0702867508

Siv Blad

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 076-8458907

Jonas Kylbrant

Kassör, Ledamot 0703471884

Isabell Strand

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0727368630

Erik Lind

Jakt- och viltansvarig 072-2149860

Valberedning

Mikael Karlsson

Valberedning, sammankall. 0383-22035