Södra Njudung

Per-Ola Arvidsson

Ordförande, Ledamot, Skogsansvarig 070-5126035

Johan Hedberg

Vice ordförande, Ledamot 0702867508

Siv Blad

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 076-8458907

Erik Lind

Kassör, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 072-2149860

Jonas Kylbrant

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0703471884

Valberedning

Mikael Karlsson

Valberedning, sammankall.