Södra Njudung

Johan Hedberg

Vice ordförande, Ledamot 0702867508

Siv Blad

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 0768458907

Jonas Kylbrant

Kassör, Ledamot 0703471884

Isabell Strand

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0727368630

Erik Lind

Jakt- och viltansvarig 0722149860

Valberedning

Mikael Karlsson

Valberedning, sammankall. 0383-22035