Näshult-Stenberga

Lars-Gunnar Jonsson

Ordförande, Ledamot 070-2181429

Ulrike Dück

Vice ordförande, Ledamot 076-1682049

Karl-Eric Andersson

Sekreterare, Ledamot 070-3386321

Mattias Andersson

Kassör, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-5535478

Valberedning

Göran Johansson

Valberedning, sammankall. 0709-101854

Per Danielsson

Valberedning, ledamot 070-3981043