Näsby

Carl-Erik Hörnstein

Ordförande, Ledamot 070-5706078

Bo Karlsson

Vice ordförande, Ledamot, Skogsansvarig 070-5723274

Sven-Olof Engdahl

Sekreterare, Ledamot 076-1034630

Jan Bjäde

Kassör, Ledamot 0702478671

Rolf Karlsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0383-32115

Valberedning

Lars Karlsson

Valberedning, sammankall. 070-6312315

Tord Karlsson

Valberedning, ledamot 070-3988140

Kristina Karlsson

Valberedning, ledamot 0383-30599