Vetlandaorten

Einar Lövemyr

Ordförande, Ledamot 0768003694

Mats Isaksson

Sekreterare, Ledamot 0706363467

Kjell Johansson

Kassör, Ledamot 0708776176

Björn Lindell

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0735198833

Valberedning

Sören Karlsson

Valberedning, ledamot 0708338270