Landsbrobygden

Christian Carlsson

Ordförande, Ledamot 0705-642714

Peter Carlsson

Vice ordförande, Ledamot 070-2297879

Magnus Hagelsås

Sekreterare, Ledamot 0730-644252

Catrin Aspegren

Kassör, Ledamot 070-675 89 60

Sara Johansson

Ledamot 070-2556089

Marcus Myrne

Ledamot 073-0653099

Stefan Söderberg

Jakt- och viltansvarig 070-5335325

Valberedning

Kjell Karlsson

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 070-8742104

Kjell Bexell

Valberedning, ledamot 070-848 79 67

Victor Karlsson

Valberedning, ledamot 076-8030860