Mina Uppdrag - på webben

Mina uppdrag låter dig sköta mycket av administrationen i lokalavdelningen direkt på webben. Beroende på hur ditt förtroendeuppdrag ser ut har du tillgång till olika många verktyg. Du kan bland annat hämta hem aktuella medlemslistor och lämna in valrapport och verksamhetsberättelse. 

Beställ utskick

Beställ utskick av t.ex. inbjudningar, kallelser, annonser via LRFs Organisationsservice. E-post: inbjudan@lrf.se, tel: 08-787 52 80 eller direkt på hemsidan via länken nedan. Du kan beställa utskick både som post, SMS eller mail.

För de vanliga postutskicken behövs beställningen läggas senast 10 arbetsdagar innan utskicket ska nå medlemmen. För årsmötesutskick gäller 14 arbetsdagar.

Läs mer: www.lrf.se/mitt-lrf/fortroendevald/bestall-utskick/

Medelstilldelning för lokalavdelningen

Varje år tilldelas lokalavdelningarna stöd för aktiviteter som genomförs. En ny modell för tilldelningen gäller från och med verksamhetsåret 2016/2017. Här hittar du information om medelstilldelningen.  

Årshjul

Årsmöten i kommungrupperna: 15/1-15/2
Regionstämma: mars
Riksförbundsstämma: maj
Regionala lokalavdelningsträffar: månadskiftet sept/okt
Årsmöten i lokalavdelningarna: 15/10-30/11
Verksamhetsberättelse, valrapport och eventuella motioner, skrivelser och nomineringar till utmärkelser: inlämnade senast 15/12

Stadgar och styrdokument

Facebook för lokalavdelningen

Vill du ha stöd och information om hur du startar en Facebooksida för din lokalavdelning? Kontakta Elenore Petersson, kommunikatör, 036-34 62 08, elenore.petersson@lrf.se 

Dra nytta av Studieförbundet Vuxenskolan

SV har lokal personal på olika platser i länet som du kan vända sig till om du vill ha stöd att genomföra en aktivitet i lokalavdelningen, exempelvis en cirkel i potatissorter, gärdsgårdsbygge eller ostprovning. Prata gärna med din lokala verksamhetsutvecklare om du har någon idé du vill bolla. Mer info och kontaktuppgifter finns på: www.sv.se/jonkopingslan

Kontakta oss på regionkontoret

Kontakta gärna oss på regionkontoret med dina frågor. Henrik Sporrong Esbjörnsson är ansvarig för medlemsfrågor, lokalavdelningar och kommungrupper. Tel: 036-34 62 05, henrik.sporrong@lrf.se

Vill du veta mer om rollen som förtroendevald? Besök sidorna "Förtroendevald i LRF" på hemsidan.