LRF Jönköping Länsförbundsstyrelse 2016

Länsförbundsstyrelsen

Länsförbundsstyrelsen för LRF i Jönköpings län består av sex förtroendevalda som har olika ansvarsområden. Kontakta gärna oss med dina frågor.

Mikael Bäckström, ordförande LRF Jönköping

Mikael Bäckström

Ordförande. Ansvarsområden: Jordbrukspolitik, Regional Livsmedelsstrategi, kontakter med Länsstyrelse, Regionförbund och kommungrupper. 070-340 08 31 0390-310 45
Anna Samuelsson, vice ordförande, LRF Jönköping

Anna Samuelsson

1:e vice ordförande. Ansvarsområden: Energi, Klimat & Miljö och Forskning & Rådgivning. 070-7450947 0371-36024
Patrik Jönsson, ledamot, LRF Jönköping

Patrik Jönsson

2:e vice ordförande. Ansvarsområden: Äganderätt, Infrastruktur, Omsorgsfrågor samt Kulturansvarig. 070-628 12 25
Bo Arvidsson, ledamot, LRF Jönköping

Bo Arvidsson

Ledamot. Ansvarsområden: Skog, Vilt och Offentlig upphandling. 070-442 52 12 0371-200 79
Ida Rantonen, ledamot, LRF Jönköping, Ordförande, LRF Ungdom Jönköping

Ida Rantonen

Ledamot. Ansvarsområden: Ordförande LRF Ungdomen. Medlemsorganisation och Medlemsutbildning. 070-214 84 40
Henrik Svensson, ny styrelseledamot

Henrik Svensson

Ledamot. Ansvarsområden: Vatten- och fiskfrågor, Greppa Näringen och Företagarvillkor. 070-946 46 10 036-37 87 69