Datum: måndagen den 9 mars

Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping

Program:
Kl. 14.00 - Registrering och kaffe
Kl. 15.00 - Regionstämma LRF Jönköpings län
Kl. 18.00 - Stämmomiddagen inleds med förrätt i foajén och fortsätter sedan i Kammaren (Spira)

Du som inte är fullmäktige anmäler dig till stämman via e-post: jonkoping@lrf.se senast den 2 mars.
Ange om du deltar på A) endast regionstämma B) både regionstämma och stämmomiddag. Samt eventuell specialkost.

Underlag inför stämman