Regionstyrelsen LRF Jönköpings län 2019

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen för LRF i Jönköpings län består av sex förtroendevalda som har olika ansvarsområden. Kontakta gärna oss med dina frågor.

Anders Friberg

Anders Friberg

Ordförande. Ansvarsområden: länsstyrelsen och regionförbund, skog, vilt, infrastruktur, kommungrupper 0702-602880
Henrik Svensson

Henrik Svensson

Vice ordförande. Ansvarsområden: Jordbrukspolitik, Vattenfrågor, Greppa Näringen och Företagarvillkor. 070-946 46 10
Karin Nalbin

Karin Nalbin

Ledamot. Ansvarsområden: Regional livsmedelsstrategi, Offentlig upphandling 073-9692908
Patrik Jönsson

Patrik Jönsson

Ledamot. Ansvarsområden: Äganderätt, Omsorg, Medlemsorganisationen, Kulturansvarig 070-628 12 25
Axel Svensson

Axel Svensson

Ledamot. Ansvarsområden: LRF Ungdomen, Barn & Ungdom, Forskning & Utbildning 070-523 65 93
Mikael Wik

Mikael Wik

Ledamot. Ansvarsområden: Klimat/Miljö/Energi 070-5385041