regionstyrelsen 2022 lrf jönköpings län till cirkelruta på webb

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen för LRF i Jönköpings län består av sex ledamöter. Kontakta gärna oss med dina frågor.

Karin Nalbin

Karin Nalbin

Ordförande. Ansvarsområden: Omsorgsfrågor, Krisberedskap 073-9692908
christina nyemad

Christina Nyemad

Vice ordförande. Ansvarsområden: Jordbrukspolitik, Företagarvillkor, Äganderätt, Häst 070-252 19 95
Simon Jonegård

Simon Jonegård

Ledamot. Ansvarsområden: Vatten, Infrastruktur, Biologisk mångfald 0702068662
Ulrica Björnhag

Ulrica Björnhag

Ledamot. Ansvarsområden: Hållbarhet, klimat & energi, Medlem & Organisation, Naturbruksgymnasier & kompetensförsörjning 070-9900035
johan nyman

Johan Nyman

Ledamot. Ansvarsområden:      Skog, Vilt 073-0696177
fredrik karlsson

Fredrik Karlsson

Ledamot. Ansvarsområden; Greppa Näringen, LRF Ungdomen, Barn & Ungdom, Livsmedelsstrategi 073-0316169