Bo Johansson
Sammankallande
Mobil: 070 656 06 00
Telefon: 0382 240 26
E-post: norraryd@hotmail.com

Börje Svensson
Ledamot
Mobil: 070 589 14 10
Telefon: 036 914 10
E-post: svensson.akerby@gmail.com

Gunnar Nordquist
Ledamot
Mobil: 070 872 01 97
Telefon: 0393 200 97
E-post: gunnar.nordquist@telia.com

Lars Elmsjö
Ledamot
Mobil: 070 681 67 98
Telefon: 0380 55 00 42
E-post: lars.elmsjo@f.lrf.se

Carina Johansson
Ledamot
Mobil: 070-6027605
carina.sodra.boda@gmail.com

Magnus Johansson
Ledamot
Mobil: 0730-644252
dragee@live.se