Det goda ägandet

Äganderätt

Intrång och äganderätt är ett aktuellt ämne på många olika sätt för dig som bor på landsbygden i länet. Många infrastruktursatsningar görs här och det finns ingen annan näring som berörs av lika många lagar och regler inom äganderätt som jordbruket. Därför arbetar LRF Jönköping aktivt för att minska intrånget vid infrastruktursatsningar och för att det ska bli lättare för dig att bruka jord och skog.