Konkurrenskraftig Mjölk

Under våren 2015 startades Konkurrenskraftig mjölkproduktion upp i Västra Götaland och Jönköpings län. I satsningen har mjölkföretagare, forskare och rådgivare samverkat för att sprida kunskap och få fram nya innovationer som kan stärka svensk mjölkproduktion. Tillsammans testades nya koncept och innovativa sätt att jobba på som komplement till de verksamheter som rådgivningsbranschen  bedriver.  Efter att satsningen avslutades 2016 fortsatte arbetet i Konkurrenskraft Mjölk 2.0. och Eurodairy. 

Klicka här för att läsa mer om satsningen!

 

Mer Mjölk

Satsningen Mer Mjölk startade hösten 2010 och avslutades fyra år senare. Med fokus på att öka lönsamheten och stärka konkurrenskraften hos länets mjölkbönder anordnades mängder av aktiviteter, bland annat bankträffar, rådgivarträffar, erfa-grupper och studieresor. Under dessa år har satsningen också fått stor uppmärksamhet i media och av hela mjölk-Sverige där Mer Mjölk har setts som en inspirationsskälla för andra satsningar på mjölk!

Klicka här för att läsa mer om satsningen!

Moderna Köttföretag

LRFs satsning Moderna köttföretag startade våren 2012 och har under två år arbetat för ökad kompetens, tillväxt och lönsamhet för köttproducenter i länet. Moderna köttföretag har ordnat fler aktiviteter såsom sudieresor, inspirationsdagar, rådgivarträffar, kurser i ekonomi och ombyggnad samt skapat nya mötesplatser för samarbeten. Genom satsningen har man också skapat en hög framtidstro på köttproduktionen i Jönköpings län och konstanterat att det finns goda förutsättningar att utveckla köttproduktionen i länet.

Klicka här för att läsa mer om satsningen!

Utveckla binäringen i Jönköpings län

Tillsammans med Jönköpings biodlardistrikt startade LRF satsningen Utveckla binäringen i Jönköpings län våren 2012. Satsningen pågick under två år för att stimulera till nyföretagande inom biodling och öka tillväxten i befintliga biodlarföretag. Satsningen har haft många olika aktiviteter såsom utvecklingskvällar, inspirationsträffar, studieresor samt kurser om bland annat bihälsa, ekonomi och biavel.

Klicka här för att läsa mer om satsningen!

Ägarskifte med förnuft och känsla

För att underlätta ägarskiften utanför familjen startade LRF Jönköping en förstudie under hösten 2013 med namnet Ägarskifte med förnuft och känsla. Under ett år undersöktes blivande och befintliga företagares åsikter om ägarskiften för att hitta nya sätt för säljare och köpare att mötas i ett ägarskifte. Ett konkret resultat av satsningen är den webbaserade mötesplatsen Bonde söker gård.