Under dessa år har satsningen anordnat mängder med aktiviteter och samarbetat med många aktörer inom mjölkbranschen. Seminarier, ERFA-träffar, föreläsningar, träffar med rådgivare och banker samt kurser om foder, robot, generationsskiften, lean, ekonomi är bara några av alla aktiviteter. Dessutom erbjöds företagarna konkreta verktyg som de kunde använda för att utveckla företaget och öka lönsamheten.

Satsningen har också fått mycket uppmärksamhet i media och hela Mjölk-Sverige. Landsbygdsministern Eskil Erlandsson har uppmärksammat satsningen och varit på besök i Jönköping. Dessutom har Mer Mjölk inspirerat andra mjölkprojekt och lett till att fler mjölkprojekt har startat runt om i hela Sverige. Som om inte det vore nog ledde satsningens kurser inom lean till att LRF Jönköping startade en ny satsning, Lean production.

Mer Mjölk har också varit en väldigt uppskattad satsning hos länets mjölkbönder, både av de som varit med i satsningen men också av de som inte varit med. De tycker att satsningen har gett branschen energi och många upplever också att Mer Mjölk bidragit till ökad volym, bättre lönsamhet, social hållbarhet och ekonomi.