Genom studiebesök, utbildningar och erfarenhetsutbyten har länets köttproducenter fått möjligheten att utveckla sin verksamhet. Ett arbetssätt som satsningen använt sig mycket av är att visa goda exempel på lönsamma köttföretag i länet för att inspirera andra. Satsningen har också startat och stöttat lokala utvecklingsgrupper bestående av köttproducenter där de har kunnat skapa nätverk som de kan ha nytta av i framtiden, till exempel genom gemensamma inköp, försäljning av produkter eller samäga maskiner.

Satsningen har bland annat bidragit till en ökad samverkan mellan köttproducenter men framförallt en hög framtidstro hos producenterna. Projektledaren Pernilla Salevid har även konstaterat att det finns goda förutsättningar för att utveckla köttproduktionen i länet men det krävs att företagare vågar satsa och tro på sig själva även om det inte alltid är så lätt.