Sedan våren 2012 har satsningen genom utbildningar, studiebesök, erfarenhetsutbyten och rådgivning arbetat för att förbättra möjligheterna för företagande i länet och utveckla binäringen. Nya företag har fått möjligheten att bygga företaget från grunden medan de befintliga företagen fått möjligheter att fortsätta utvecklas mot nya mål. Satsningen har alltså riktat sig till företagare, hobbybiodlare och intresserade.  

Under satsningen har flera nya biodlingsföretag startat vilket gynnar förutsättningarna för pollinering men också den biologiska mångfalden. För att utveckla företagen inom binäringen har satsningen bland annat startat en grupp bestående av fem biodlare i länet för att testa kupvågar. Biodlarna i gruppen var mycket nöjda med initiativet och kommer även fortsättningsvis vara kupvågsvärdar.